Showing posts with label Ayah dan Ibu. Show all posts
Showing posts with label Ayah dan Ibu. Show all posts

Friday, 6 May 2011

KISAH NABI ADAM A.S.

Setelah Allah s.w.t.menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya,laut-lautannya dan tumbuh-tumbuhannya,menciptakan langit dengan mataharinya,bulan dan bintang-bintangnya yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yangdiciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya maka tibalah kehendak Allah s.w.t. untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi memeliharanya menikmati tumbuh-tumbuhannya,mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya.

Kekhuatiran Para Malaikat.

Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah s.w.t. akan kehendak-Nya menciptakan makhluk lain itu,mereka khuatir kalau-kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu,disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari.Berkata mereka kepada Allah s.w.t.:"Wahai Tuhan kami!Buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami,padahal kami selalu bertasbih,bertahmid,melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya,sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu,nescaya akan bertengkar satu dengan lain,akan saling bunuh-membunuh berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat diatasnya dan terpendam di dalamnya,sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu."

Allah berfirman,menghilangkan kekhuatiran para malaikat itu:
"Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumi-Ku.Bila Aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepada nya,bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah,karena Allah s.w.t. melarang hamba-Nya beribadah kepada sesama makhluk-Nya."
Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah s.w.t.dari segumpal tanah liat,kering dan lumpur hitam yang berbentuk.Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna

.

Iblis Membangkang.

Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain,yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya.Iblis merasa dirinya lebih mulia,lebih utama dan lebih agung dari Adam,karena ia diciptakan dari unsur api,sedang Adam dari tanah dan lumpur.Kebanggaannya dengan asal usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain,walaupun diperintah oleh Allah.

Tuhan bertanya kepada Iblis:"Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah Aku ciptakan dengan tangan-Ku?"
Iblis menjawab:"Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia.Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur."
Karena kesombongan,kecongkakan dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan,maka Allah menghukum Iblis dengan mengusir dari syurga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pd.dirinya hingga hari kiamat.Di samping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka.

Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat.Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan,tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu,bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam,sebagai sebab terusirnya dia dari syurga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat,dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat,mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang,menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh.

Kemudian Allah berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu:
"Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka Jahanam dan bahan bakar neraka.Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hamba-Ku yang telah beriman kepada Ku dengan sepenuh hatinya dan memiliki aqidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah."


Pengetahuan Adam Tentang Nama-Nama Benda.

Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi,maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta,kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya:"Cubalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu,jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam."
Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka.Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata:
"Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajakan kepada kami.Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."

Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat dan setelah diberitahukan oleh Adam,berfirmanlah Allah kepada mereka:"Bukankah Aku telah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."

Adam Menghuni Syurga.

Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya,menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulamat Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang disebelah kiri diwaktu ia masih tidur sehingga ketika ia terjaga,ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya.ia ditanya oleh malaikat:"Wahai Adam! Apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?"

Berkatalah Adam:"Seorang perempuan."Sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya."Siapa namanya?"tanya malaikat lagi."Hawa",jawab Adam."Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?",tanya malaikat lagi.
Adam menjawab:"Untuk mendampingiku,memberi kebahagian bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah."

Allah berpesan kepada Adam:"Tinggallah engkau bersama isterimu di syurga,rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah didalamnya,rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nasfumu.Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar,dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya.Akan tetapi Aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim.Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu,ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari syurga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmat ini."

Iblis Mulai Beraksi.

Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh allah dari Syurga akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya tersingkir dari singgahsana kebesarannya.Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di syurga yang tenteram, damai dan bahagia.

Ia menyatakan kepada mereka bahawa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka.Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh Iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahawa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka.Ia membisikan kepada mereka bahwa.larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal.Diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang indah bentuk buahnya dan lazat rasanya.Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Tuhan.

Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud: "Tidakkah Aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya dan tidakkah Aku telah ingatkan kamu bahawa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata."
Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu sedarlah ia bahawa mereka telah terlanggar perintah Allah dan bahawa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar.Seraya menyesal berkatalah mereka:"Wahai Tuhan kami! Kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan Iblis.Ampunilah dosa kami karena nescaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami."

Adam dan Hawa Diturunkan Ke Bumi.

Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang Iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun berancun itu.

Adam dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan Allah dan selanjutnya akan menjaga jangan sampai tertipu lagi oleh Iblis dan akan berusaha agar pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan Iblis yang terlaknat itu.Harapan untuk tinggal terus di syurga yang telah pudar karena perbuatan pelanggaran perintah Allah,hidup kembali dalam hati dan fikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di syurga tidak akan terganggu oleh sesuatu dan bahawa redha Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah di atas mereka untuk selama-lamanya.Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdir-Nya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah s.w.t.yang telah menentukan dalam takdir-nya bahawa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya,akan dikuasai kepada manusia keturunan Adam memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu.Berfirmanlah Allah kepada mereka:"Turunlah kamu ke bumi sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain kamu dapat tinggal tetap dan hidup disan sampai waktu yang telah ditentukan."

Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di syurga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali.Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya berbeda-beda warna kulit dan kecerdasan otaknya.Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satu menjadi musuh yang lain saling bunuh-membunuh aniaya-menganianya dan tindas-menindas sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya memimpin hamba-hamba-Nya ke jalan yang lurus penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia jalan yang menuju kepada redha-Nya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Kisah Adam dalam Al-Quran.

Al_Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah di antaranya surah Al_Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38 dan surah Al_A'raaf ayat 11 sehingga 25


Pengajaran Yang Terdapat Dari Kisah Adam.

Bahawasanya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan dalam apa yang diciptakannya kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oelh otak manusia bahkan oleh makhluk-Nya yang terdekat sebagaimana telah dialami oleh para malaikat tatkala diberitahu bahawa Allah akan menciptakan manusia - keturunan Adam untuk menjadi khalifah-Nya di bumi sehingga mereka seakan-akan berkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah menciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh rajin beribadat, bertasbih, bertahmid dan mengagungkan nama-Nya.

Bahawasanya manusia walaupun ia telah dikurniakan kecergasan berfikir dan kekuatan fizikal dan mental ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya seperti sifat lalai, lupa dan khilaf.Hal mana telah terjadi pada diri Nabi Adam yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikurniakan kedudukan yang istimewa di syurga ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu.Ia telah lupa dan melalaikan peringatan Allah kepadanya tentang pohon terlarang dan tentang Iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan terjadilah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah.

Bahawasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Tuhan asalkan ia sedar akan kesalahannya dan bertaubat tidak akan melakukannya kembali.Rahmat allah dan maghfirah-Nya dpt mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hamba-Nya kecuali syirik bagaimana pun besar dosa itu asalkan diikuti dengan kesedaran bertaubat dan pengakuan kesalahan.
Sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan.Lihatlah Iblis yang turun dari singgahsananya dilucutkan kedudukannya sebagai seorang malaikat dan diusir oleh Allah dari syurga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya hingga hari Kiamat karena kesombongannya dan kebanggaaannya dengan asal-usulnya sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah s.w.t.

Tuesday, 26 April 2011

Sejarah Perkembangan Komputer

Perkembangan komputer sudah semakin pesat dari tahun ke tahun.Bukan hanya perangkat keras saja yang berkembang berubah bentuk melainkan perangkat lunaknya pun semakin maju. Kalau di lihat beberapa dekade kebelakang, komputer tidaklah seperti sekarang ini kecil, tipis, mudah di bawa kemana saja, dan cara pengoperasiannya mudah.Justru sebaliknya komputer dulu berbentuk sangat besar dengan berat yang lumayan berat.
Misalnya, apakah Anda tahu bahwa portable computer pertama beratnya 25 kg (55 lb) dengan harga $ 20.000.Bahkan printer laser pertama cukup besar untuk mengisi sebagian besar ruangan.

Mouse Komputer Pertama
Mouse komputer pertama ditemukan pada tahun 1963 oleh Douglas Engelbart di Stanford Research Institute. (Dia juga salah satu penemu hypertext.) Mouse pertama menggunakan dua roda diposisikan pada sudut 90 derajat satu sama lain untuk melacak gerakan (lihat gambar bawah). Mouse bola tidak ditemukan sampai 1972, dan mouse optik diciptakan sekitar tahun 1980. Douglas Engelbart tidak pernah menerima royalti untuk penemuan dan paten-nya.


Trackball Pertama
Trackball sebenarnya ditemukan 11 tahun SEBELUM mouse, pada tahun 1952. Ditemukan oleh Tom Cranston dan Fred Longstaff sebagai bagian dari sistem informasi terkomputerisasi disebut medan perang DATAR, diprakarsai oleh Angkatan Laut Kanada. Ia menggunakan bola lima-pin bowling standar sebagai trackball, yang lebih kecil daripada bola boling pada umumnya.


Komputer Portabel Pertama
komputer IBM 5100 Portable Computer diperkenalkan pada tahun 1975, berat 25 kg (55 lb), adalah ukuran sebuah koper kecil dan kekuatan eksternal yang dibutuhkan untuk beroperasi. Pengepakan dalam ROM prosesor, (beberapa ratus KB) dan RAM (16-64 KB), layar CRT lima inci, keyboard dan sebuah tape drive, yang merupakan prestasi luar biasa pada saat itu . Hal ini juga datang dengan built-in BASIC dan / atau APL. Model yang berbeda dari IBM 5100 dijual seharga $ 8.975 – $ 19.975.

Komputer Laptop Pertama
Komputer laptop pertama (atau notebook) adalah Grid Compass 1100 (disebut GRID) dan dirancang pada tahun 1979 oleh seorang desainer industri Inggris, Bill Moggridge. Komputer jenis ini mulai di jual tahun 1982, kemudian menampilkan layar 320 × 200, prosesor Intel 8086, 340 KB memori gelembung magnetik (jenis, memori sekarang usang non-volatile) dan modem 1200 bps. Beratnya 5 kg (11 lb) dan biaya $ 8-10,000. Tersebut GRID terutama digunakan oleh NASA dan militer AS.


Personal Computer IBM Pertama
IBM Personal Computer diperkenalkan pada tahun 1981 sebagai IBM 5150. Platform ini menjadi sangat meresap dalam tahun 80-an bahwa walaupun “komputer pribadi” telah digunakan sejak tahun 70-an, PC menjadi sinonim dengan komputer IBM PC yang kompatibel.
Dalam perkembangannya, IBM 5150 telah secara internal disebut sebagai “Proyek Catur” dan telah dibuat oleh tim 12 orang dipimpin oleh Don Estridge dan Larry Potter.
IBM PC pertama memiliki prosesor Intel 8088, 64 KB RAM (dapat diperpanjang hingga 256 KB), floppy disk drive (yang bisa digunakan untuk boot komputer dengan versi yang namanya MS-DOS (PC-DOS)) dan CGA atau kartu video monokrom. Mesin juga memiliki versi dari Microsoft BASIC di ROM. Pada PC IBM pertama 10 opsional MB hard disk drive hanya dapat diinstal jika power supply diganti asli (yang asli terlalu lemah).

Komputer Apple Pertama
Komputer pribadi (Apple I) dirancang dan tangan-dibangun oleh Steve Wozniak. Apple mulai dijual pada tahun 1976 dengan harga $ 666,66. Hanya sekitar 200 unit yang diproduksi. Apple pada dasarnya hanya motherboard dengan prosesor, total 8KB RAM, antarmuka tampilan dan beberapa fungsi tambahan. Untuk memiliki komputer bekerja, pembeli harus menambahkan power supply, keyboard dan layar .

RAM Pertama
Arguably pertama (ditulis) random access memory Magnetic Core Memory (juga disebut Ferrite Memori-Core) dan ditemukan pada tahun 1951 sebagai akibat dari kerja yang dilakukan oleh An Wang di Universitas Harvard Lab Komputasi dan Jay Forrester di MIT.
memori Core adalah keluarga teknologi terkait yang digunakan sifat magnetik bahan untuk memberi mereka fungsi yang mirip dengan transistor. Mereka menyimpan informasi mereka menggunakan polaritas kecil, cincin keramik magnet dengan kawat ulir melalui mereka. Tidak seperti RAM hari ini, memori inti dapat menyimpan informasi bahkan setelah power dimatikan.memori Core adalah biasa sampai diganti oleh RAM chip silikon terpadu di tahun 1970-an.

Hard Disk Drive Pertama
IBM Model 350 Disk File disk drive pertama dan merupakan bagian dari komputer IBM 305 RAMAC bahwa IBM mulai menyampaikan pada tahun 1956 (terutama ditujukan untuk akuntansi bisnis). Itu 50 cakram 24-inci yang bersama-sama dapat menyimpan sekitar 4,4 MB data. Model 350 berputar pada 1200 rpm, memiliki tingkat data transfer 8.800 karakter per detik dan waktu akses sekitar satu detik.

Printer Laser Pertama
Laser printer diciptakan oleh Gary Starkweather di XEROX pada tahun 1969. prototipe awal-Nya adalah mesin fotokopi laser dimodifikasi sistem pencitraan dan memperkenalkan drum berputar dengan delapan sisi cermin. Pelaksanaan komersial pertama dari printer laser tidak terjadi sampai IBM merilis IBM 3800 model tahun 1976.

Server Web Pertama
Web server pertama adalah NeXT workstation bahwa Tim Berners-Lee yang digunakan ketika ia menciptakan World Wide Web di CERN. Halaman web pertama diletakkan secara online pada tanggal 6 Agustus 1991.
Sungguh menakjubkan betapa banyak yang terjadi dalam industri PC hanya dalam beberapa dekade. Bisa kita bayangkan hal-hal apa akan terjadi pada 30-40 tahun dari sekarang …

Sunday, 24 April 2011

Lying is a sin

Islam tells us to do good and forbid evil deeds. Including from evil deeds and started again by the Muslims adl lie or a lie. Adl falsely indicate something different from who actually. This lie can be done with target actions or beliefs. Lying with adl target as the word of God Almighty who says "Verily, who invent a lie is just the people who do not believe in the revelations of Allah and they are the liars.". Lying with adl act as word of Allah 'Azza wa Jalla "Then they came to their father in the afternoon, crying.". Joseph's brothers to show a sense crying for telling a case which seemed to have happened but in reality does not exist. Lying in adl confidence just as the Lord Almighty "When the hypocrites come to you they say 'We recognize that thou art truly the messenger of God.' And God knows that you are truly His apostles, and God knows that real hypocrites really lies. ". This means that they lied in their beliefs. In goal they justify what is spoken by the Messenger of Allah but they adl people who lie krn words not in accordance with what was in their hearts. They all lie either reply with a greeting charity and liars who keyakinannnya adl disgraceful. They adl people who hated by Allaah and cursed either in heaven or on earth. ".. Curse of Allah is inflicted upon those who lie.". Maasyiral Muslims rakhimakumullah! God Almighty has warned us not to do a lie and telling us that the lie was included from the habits of people infidels and hypocrites of the Jews who hated and cursed by God Almighty. Allah says regarding the unbelievers with the "Allah never mensyariatkan the bahiirah saaibah washiilah and haam. But those who disbelieve invent a lie against Allah, and most of them do not understand. ". They adl people who justify what is forbidden and forbid what Allah made lawful by God. God menyifati them with a liar who often invent something. They say on the basis of God what they do not know. Similarly with the Jews who hopefully accursed by God Almighty they were begging to get a victory over the infidels they let you know that a prophet will come to them and they hope that the prophet from among the Children of Israel. But when Allah sent the Prophet Muhammad who are not descendants of the Israelites they would deny it. Allah says "And We have brought al-books to Moses and we have menyusulinya after that with the apostles and We gave clear proofs to Jesus son of Mary and we reinforce it with Ruhul-Qudus. Do any come unto you a messenger to bring something that is not in accordance with your wishes then you brag, so how many people you deny and deny some people you and beberpa people you killed? ". Thus the condition of the salt who disbelieve. "It has lost the people who denied the meeting with God, so that when the apocalypse came to them with a sudden they say 'What a regret we are against our neglect of the Resurrection!" While they bear the sins on his back. Remember very bad thing that they carry it. ". They were adl the people who make false and disbelieving as the din and place them back adl hell. "Indeed there was hell again become a place where scouts come back for those who exceed their limit of stay in it for centuries they do not feel the coolness in it and no beverages other than water which boils and pus in retaliation for which they are not afraid of the real worth the reckoning and they belied Our verses with really true. ". Replies adl they lie in eternal hell and eternal adzab reply. And someone that still lie and lie so that God chose to write on his side as people who lie. Lie it leads to where? leads to disobedience actions. Then this disobedience will lead to where? leads to hell. So very evil liar again very evil place where the re-those who disbelieve. Evil back where the people who arrogant. Hell prepared by God Almighty for those who make false as the Shari'a and the religion. Maasyiral Muslims rakhimakumullah! Prophet ordered us to be true and honest. God Almighty has said, "O people who believe fear Allah and be with people offline.". Allah praised those who muhajirin-may Allah be pleased with them-and menyifatinya with honest. "For poor people who emigrated which they were expelled from their homes and their wealth they expect Fadhilah of God and His keridhaaan and they helped Allah and His Messenger, they adl distinguished people." They justify what is to come of the Prophet. They fulfill the promise which they gave to God. They also strive in Allah's way with a distinguished sesunguhnya jihad. They were patient in all places. So God memjuji them in the Qur'an. Messenger of Allah gave glad tidings to those who distinguished with jannah. Messenger of Allah said of Abi Abi Umaamah and narrated by David "I am the guarantor of home in rabdhil adl-jannah jannah what is all around-for anyone who left the debate even though he was right. I adl guarantor in the middle of paradise for those who leave the lie even though it was a joke and I adl guarantor on a paradise for anyone who either have a certain character. "Lies adl bad and ugly. Messenger of Allah said "The signs of the hypocrite are three tell a lie if and when the promise to deny, and if given the mandate of treason." "There are four things which whoever was in it then he was a pure hypocrite. And whoever wrote in it are one of the four temperaments that he has the temperament of hypocrisy, so he left it when speaking deceit; if given the mandate of treason, if the promise to deny, and when the quarrel with transgressors. "Maasyiral Muslims rakhimakumullah! Whatever the cause lies must we stay away. Therefore let us keep the target behavior and beliefs of the things which lead to the action lies. Al-Islam - and Islam Indonesia Communication Center

source file al_islam.chm

The struggle of a father .....

Can not said by A Father

Typically, for a girl of full age, who was working, who joined her husband wander outside the city or abroad, who were at school or college away from her parents .. will often feel very missed by his mother.

So what about DAD?

Maybe because she is more often called to see you doing every day, but do you know, if it turns out DAD was the one who reminds mother to call you?

Maybe once when you're little, my mother was the one who more often take you tell or berdongeng, but you know that after Father's work and with FATHER tired face always asked my mother about it going and what do you do all day?

By the time you are still a little girl .. DAD usually taught her little daughter to ride a bike. And can pick up after DAD, DAD will release the auxiliary wheel in your bike ...

Then Mother said: "Not yet Dad, do not be removed once the wheels help him"

Mother was afraid last fall wounded sweet daughter ....

But realize you?

That DAD for sure will let you, look at you, and take care of pedaling carefully because she knows her little girl SURE CAN.

When you cry whine request new dolls or toys, she looked at you with pity. But Dad would say emphatically: "Can we buy it later, but not now"

Did you know, do it because DAD DAD did not want you to be a spoiled child with all the demands which can always be met?

When you're a cold, FATHER who was too afraid to yell sometimes a little by saying: "Already in the say! You do not drink cold water!".

Unlike the mother who observe and advise you gently. Know when it is really worrying DAD doin.

When you've got teenagers .... You start demanding the DAD to be able to license out the night, and the DAD be firm and say: "Not allowed!".
Did you know that Dad did that to take care of you? Due to the DAD, you are something very - very unusual precious ..

After that you're mad at DAD, and entered the room, slamming the door ... And who comes knocking doors and persuade you to not upset the mother ....

Did you know that when it DAD closed his eyes and holding within his inner turmoil, that the DAD was eager to follow your wishes, but again he MUST take care of you?

When when a guy started to call you often, or even come to the house to see you, Dad would put the world's coolest face .... :

DAD eavesdropping or peeping occasionally while you are chatting together in the living room ..

You realize, if liver DAD feel jealous?

When you begin to be more credible, and DAD slightly loosen the rules to leave the house for you, you will be forced to violate at night.

So who do DAD is sitting in the living room, and waiting to go home with a heart that is very worrying ... and after feeling worried that a protracted ... when she saw her little girl came home late at night hearts will harden and DAD DAD memarahimu .. .

You realize, that this was because it was feared that the DAD is coming soon? "That little girl will soon leave DAD"

After graduating from high school, DAD will be a little force you to become a doctor or engineer.

Know that all coercion is done DAD it alone - the eyes just thinking about your future later ...

But anyway DAD keep smiling and supporting you when your choice is not in accordance with the wishes DAD

When you become an adult girl .... and you have to go to college another town ... DAD should let you at the airport.

Did you know that the body was stiff to hold you DAD?

Dad just smiled as he gave this advice - that, and tell you to be careful. .

Whereas DAD want to cry like a mother and hug her tight.

A DAD to do is remove a little tear in the corner of his eyes, and patted the shoulder saying "Take care of yourself well yes dear".

DAD did it all for you STRONGER ... strong to go and become adults.

When you need money to finance half of the money and life, the first person is frowned DAD.

DAD must have tried hard to find a way so that their children can feel the same with other friends.

When the request is no longer simply asking a new doll, and DAD knew he could not give what you want ...

The words that come out of the mouth of DAD is: "No. .... No way!"

Whereas in the inner DAD, he was eager to say "Yes dear, I'll buy you a FATHER."

Did you know that at that moment felt DAD failed to make his son smile?

It's time you graduated as a scholar.

DAD was the first to stand up and applaud you.

DAD will smile with pride and satisfaction of seeing "a spoiled little girl who did not grow up successfully, and has become someone"

Until now, a friend Lelakimu come to the house and asked for permission to DAD to take you from him.

DAD will be very careful about giving permission ..

Because DAD know .....

That man is what will replace his position later.

And finally .... When DAD saw you sitting on the bridal dais Stage
with one man who in the think of it worthy of replacing it, DAD
smiled happily ....

Do you know, in a happy day it went backward stage DAD minute, and crying?

DAD crying because DAD is very happy, then pray .... DAD In a quiet prayer to God, DAD said: "O Lord my job was well done .... My little girl is cute and I love has become a beautiful woman .... Bahagiakanlah she and her husband ..."

After that DAD can only wait your arrival with his grandchildren who occasionally come to visit ...

With that hair and the white .... And body and arms are no longer strong enough to take care of you from danger ....

DAD has completed his job ....

DAD, Dad, Papa or our Abah ... Is the figure which should always look strong ... Even when he was not strong to not cry ...

He should see the firm even when he wants to pamper you. .

And he was the first person who always believes that "YOU CAN" in all things ..

Friday, 22 April 2011

Mother Is Everything

Remember Mother Love You ...

One time a baby is ready to be born into the world. By revealed he asked the Lord, "The angels are here to say that tomorrow you are sending to the world, but how do I live there, I was so small and weak," said the baby.

God replied, "I have chosen an angel for you, he will keep you and love you."

"But in heaven, what I do is sing and laugh, it's enough for me to be happy." So says the baby.

God replied, "Your angel will sing and smile for you every day, and you will feel the warmth of her love and so much happier.

The baby was asked, "And how can I understand when people talk if I do not understand their language?".

Again and again the Lord answered, "Your angel will speak to you with the most beautiful language you've ever heard, and with great patience and attention he will teach you how to talk."

The bayipun asked back, "And what can I do when I want to talk to you?"

Once again the Lord answered, "Your angel will teach you how to pray."

The bayipun still not satisfied, he asked again, "I heard that on earth there are bad men, who will protect me?"

With patience Lord replied, "Your angel will protect you, with the stakes even his soul."

The bayipun still not satisfied and continued the question, "But I'll be sad not to see you again."

And the Lord replied, "Your angel will tell you about Me and will teach you how to get back to me, even though I'm always on your side."

At that moment heaven was so quiet, so the sound of the earth can be heard and the child in a low voice asked, "Lord, if I must go now, can you tell who the name of the angel at my house later?"

Lord replied, "You can call angel ... MOTHER ..."

Remember Mother Love You ...

For the mother who always moved to tears when I go ... ..

Remember friends, when your mother was willing to see you sleep without blankets, sleeping with two blankets wrapped yenyak body ..

Remember friends ...

when the mother's fingers gently stroking his head .. and remember

when water drips from the eyes of your mother's eyes when he saw you lying ill

Comrade .. jenguklah occasional mother who was always waiting for that first home kepulanganmu you were born,

friends .. sorry back to your mother who is always ri! ndu will your smile. Keep busy-busy world for a moment that always makes you forget to go home,

immediately jenguk memantimu mother who stood by the door until malampun more soluble.

Comrade .. do not let you lose, the moments that will you miss in the future. when the mother was dead ..

No more standing in the doorway to welcome us .. no more beautiful smile ... a sign of happiness. there was just an empty room no inhabitants, only the clothes hanging in her bedroom closet. Nothing else is preparing breakfast for you to eat, no longer are willing to take care of you until late at night when you are sick ... no more and there will be no more tears in every gust of breath mendo'akanmu.

Comrade .. come back soon. hug the mother who always love you ..

Kiss the feet of mother who always miss you and give the best in the end.

Comrade berdo'alah for health and taste the embrace of love and affection do not let you regret in the future back to the mother who always love you ..

Remember all - love and affection ...

Mother .. I'm sorry to any time will not be rewarded ...